Kontakt

  • Tupého 51/B, 831 01 Bratislava
  • IČO: 46 063 757 | IČ DPH: SK2023200223
  • Kancelária – Sherfelova 6, 058 01 Poprad
Matej Kolesár

Matej Kolesár

Konateľ | Director CEO

Tel.: +421 905 901 801
e-mail: matej.kolesar@trading-invest.com

Ondrej Lipták

Ondrej Lipták

Zástupca konateľa / Manažér prevádzok | CEO-representative / Facility manager

Tel.: +421 911 209 244

Nikoleta Štulerová

Nikoleta Štulerová

Manažérka prevádzok (RV/TN) | Facility manager (RV/TN)

Tel.: +421 944 926 647
e-mail: manager@exclusivegame.sk

Ivan Drozdík

Ivan Drozdík

Manažér prevádzok (PP/LC/KE) | Facility manager (PP/LC/KE)

Tel.: +421 911760 740
e-mail: ivan.drozdik@exclusivegame.sk

Tamás Józsa

Tamás Józsa

Marketingový manažér | Marketing manager

Tel.: +421 950 487 484
e-mail: grafik@exclusivegame.sk